Оставьте ваш номер и мы перезвоним!
Или вы можете позвонить сами по номеру
+380970902030
Договір публічної оферти про надання послуги
аудит інтернет-маркетингу
1.1. Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним та/або юридичним особам і є офіційною публічною пропозицією (публічною офертою) (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця КОНИЧЕВОЇ КАТЕРИНИ РОМАНІВНИ (надалі іменованої - «Виконавець»), яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису 2005560010002158344 від 21.01.2021 року), укласти договір про надання послуг на встановлених Виконавцем умовах.

1.2. Фізична та/або юридична особа, яка звернулась до Виконавця для отримання послуг, в тексті даного Договору в подальшому іменується «Замовник», Виконавець та Замовник разом в подальшому іменуються - «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

1.3. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.5. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття ним всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).2. Загальні положення

2.1.Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору, відповідно до його умов.

2.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця jumator.com і в обов'язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2.3. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем послуг та пропонує необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб (Замовникам) отримати Послуги на умовах, визначених цим Договором.

2.4. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.2.5. Замовник, при зверненні за отриманням Послуг до Виконавця, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата здійснення оплати Замовником за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.2.6. Замовник вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

2.5. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця.3. Предмет Договору

3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами надати послуги Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.

3.2.Виконавець надає разові послуги, а саме:

- аудит інтернет-маркетингу.4. Порядок виконання послуг

4.1. Виконавець надає вказані в п. 3.2. цього Договору разові послуги в наступні три етапи: 1 - сбір даних для аудиту; 2 - створення google презентації з результатами аудиту; 3 - презентація аудита.

4.1.1. Замовник здійснює оплату 100% передоплатою послуги. Здійснюючи першу оплату Замовник підтверджує, що ознайомився та погодився з умовами цього Договору.

4.1.2. Не пізніше наступного робочого дня після оплати першого етапу, Виконавець створює в месенджері telegram робочий чат із Замовником (за номером телефону, зазначеним Замовником на сайті Виконавця), а Замовник надає Виконавцю інформацію за ії наявністю (в електронній формі на електронну пошту Виконавця або в робочому чаті месенджеру telegram), а саме: посилання на сайт, сторінки в соц.мережах, а також доступи рівня читання до google аналітики та рекламних кабінетів в яких велися рекламні активності: google ads, facebook ads тощо.

4.1.3. Без надання Замовником Виконвцю матеріалів зазначених в п.4.1.2. строки виконання послуги Виконавцем автоматично подовжуються на строк затримки та таке продовження строків виконання послуги не може визнаватись порушенням Виконавцем умов цього Договору.

4.2. Виконавець, протягом 5-х робочих днів (відлік починається з наступного робочого дня) з дати надання матеріалів згідно п. 4.1.2., створює google презентацію з результатами аудиту, яка включає в себе:

  • оцінку якості налаштування реклами в рекламних кабінетах до яких надано доступ;

  • оцінку якості оцифрування маркетингових воронок і зокрема google аналітики, якщо до неї надано доступ;

  • оцінку якості анатомії вибіркових сторінок сайту та соціальних мереж;

  • висноки та рекомендації щодо необхідних доопрацювань маркетингових воронок що націлені на збільшення показників ефективності інтернет-маркетингу.

4.2.1. Створений документ Виконавець презентує Замовнику в усній формі, а після направляє посилання на документ (в робочому чаті месенджеру telegram або на електронну пошту).


4.3. Презентація Аудиту в усній формі здійснюється один раз та триває не більше 2-х годин для Замовника або його контактної особи, яка була зазначена Замовником на сайті при заповненні форми замовлення. У разі втручання в процес виконання замовлення третіх осіб від імені Замовника з побажаннями, щодо повторення презентації, Виконавець враховує такі побажання за узгодженням із Замовником та за погодинною оплатою – 750.00 грн. за годину.5. Оплата послуг

5.1. Вартість послуг згідно умов цього Договору, що оплачується Замовником Виконавцю складає 4440грн. Які вносяться шляхом 100% передоплати та зарахування відповідних коштів на розрахунковий рахунок Виконавця із зазначенням призначення платежу. Реквізити для оплати Замовник отримує автоматично на сайті після оформлення замовлення.

5.1.1 Замовнику може бути предоставлена знижка до 67% на виконання аудиту, якщо таку надано, вона буде позначена після введення акційного коду при оформленні послуги на сайті.

5.2. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику послуг, за письмовою вимогою Замовника, викладеною в робочому чаті месенджеру telegram або електронною поштою, складається акт приймання-передачі послуг та надається (направляється будь-якими засобами зв'язку, у тому числі на електронну адресу зазначену в цьому Договорі) Замовнику для підписання. Замовник протягом 3-х робочих днів з моменту одержання акту приймання-передачі послуг зобов'язаний підписати його і передати один екземпляр Виконавцеві або направити Виконавцеві мотивовану відмову в прийманні наданих послуг. Сторони також домовились, у разі, якщо вмотивована відмова не направлена Замовником Виконавцю протягом 3-х робочих днів, надані послуги за цим Договором вважаються прийнятими Замовником.

5.3. У випадку відсутності письмової вимоги Замовника, направленої Виконавцю на протязі 5-ти робочих днів після узгодження третього етапу роботи в робочому чаті месенджеру telegram або електронною поштою, направити акт приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг, первинним документом по оформленню надання послуг вважається даний Договір, послуга вважається такою яка надана в повному об'ємі та прийнята Замовником в повному обсязі.


6. Відповідальність сторін

6.1 Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань цього Договору визначаються положеннями нормативно-правових актів України, що регулюють ці питання.


7. Права та обов'язки сторін

7.1. Замовник зобов'язаний:

- при заповненні заявки на сайті виконавця, повідомляти (особисто вносити) достовірні персональні дані і відомості;

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати виконані Виконавцем послуги;

- після оплати повно та точно заповнити бриф, де вказати візуальні переваги по сайту та обов'язкові елементи;

- призначити відповідального працівника для здійснення комунікації з Виконавцем;

- виконувати інші обов'язки відповідно до вимог Договору та чинного законодавства України.

7.2. Замовник має право: достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання зобов'язань Виконавцем або грубого порушення ним умов цього Договору, повідомивши про це Виконавця за добу до бажаної дати розірвання. Робота Виконавцем припиняється на етапі, на якому Замовник вирішив розірвати цей Договір. При цьому оплата повертається Замовнику пропорційно до роботи, яка ще не виконана, згідно умов цього Договору, напрацьовані матеріали передаються Замовнику в робочому чаті месенджеру telegram або електронною поштою.

7.2.1. Контролювати надання послуг Виконавцем.

7.3. Виконавець має право: отримувати плату за надані послуги; достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Замовником, грубого порушення ним умов цього Договору та ін., повідомивши про це Замовника за добу до бажаної дати розірвання. Оплата повертається Замовнику пропорційно до роботи, яка ще не виконана, згідно умов цього Договору.

7.3.1. Виконавець залишає за собою право відмовитись від надання послуги на будь-якому етапі, у разі виникнення непримиренних суперечностей із Замовником. Оплата повертається Замовнику пропорційно до роботи, яка ще не виконана, згідно умов цього Договору та напрацьовані матеріали передаються Замовнику в робочому чаті месенджеру telegram або електронною поштою.

7.3.2. У разі, якщо Замовник узгоджує етап роботи більше ніж 20 робочих днів, Виконавець залишає за собою право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника за добу до бажаної дати розірвання. Оплата за вже виконані етапи роботи (незалежно від узгодження Замовником), не повертається.

7.4. Виконавець зобов'язаний: якісно надавати послуги; виконувати інші обов'язки відповідно до вимог Договору та чинного законодавства.


8. Форс-мажор

8.1 Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, дій уряду України чи органів місцевого самоврядування, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, вступу в силу норм, законів, нормативних актів чи правил Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин може бути, документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональною (обласною) торгово-промисловою палатою.


9. Вирішення спорів

9.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультації. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.


10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту зарахування оплати за перший етап надання послуг, на р/р Виконавця, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10.2. Виконавець приступає до виконання своїх обов'язків по Договору протягом 24 годин з моменту надходження коштів на р/р Виконавця (за виключенням вихідних та неробочих днів).

10.3. Строки, визначені в цьому Договорі, обчислюються робочим днем та розпочинаються з наступного робочого дня з моменту настання відповідних обставин, визначених Договором, зокрема, зарахування коштів, зазначених в п. 5.1. цього Договору, на р/р Виконавця.

10.4. Всі строки, визначені в тексті цього Договору обчислюються робочими днями та розпочинаються з наступного робочого дня з моменту настання відповідних обставин, визначених Договором, якщо інше не визначено для конкретної дії в тексті самого Договору.11. Інші умови

11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

11.3. Шляхом приєднання до цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх особистих персональних даних, внесених у замовлення, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів.

11.4. Всі повідомлення, що направляються відповідно до цього Договору або у зв'язку з ним, здійснюються у письмові формі шляхом направлення відповідного повідомлення в месенджері Telegram за номером телефону, зазначеним Замовником на Сайті Виконавця, або за необхідності, передаються електронною поштою на адреси електронних пошт Сторін (з обов'язковим додатковим направленням повідомлення, про направлення листа на електронну адресу Сторони, в месенджері Telegram). Документи, передані електронною поштою, і підписані Сторонами мають юридичну силу за умови наявності оригіналів вказаних документів. Виконавець працює без печатки.


12. Реквізити виконавця

12.1.ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОНИЧЕВА КАТЕРИНА РОМАНІВНА,65009, м. Одеса, вул. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО,буд. 20, корпус А, кв. 18Ідентифікаційний податковий номер 3201115221р/р UA573220010000026008300056654, Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК, МФО 322001тел.: 093 388 81 34,e-mail: 4ubusiness@jumator.comПлатник податків на спрощеній системі оподаткування, група 3, не платник ПДВ.